گلچین مداحی ها برای گوش دادن در هنگام رانندگی

دانلود (کریمی ببار ای بارون ببار)
زینب (باسم کربلایی)
اگه که بره سرم رو نیزه ها (کریمی)
مادر (باسم کربلایی)
شب قدر (پویانفر)
پیش چشمم خورد زهرا بر زمین(باسم کربلایی)
وارث المسمار(باسم کربلایی)
لالایی (کریمی)
علیمی (بابا بیا)
علیمی غروب مدینه چه دلگیره خدا
کریمی ( ای کشته دور از وطن)
کریمی ( ای بابا)
امیرالمومنین(باسم کربلایی)
زینب (باسم کربلایی)